Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Nasza polityka RODO. Plik do pobrania na stronie www.reflexplus.pl w zakładce; Nasza Polityka RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.

Pojęcia użyte w tej informacji:
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński, z siedzibą w Oleśnicy, 56-500, ul. Młynarska 7A. NIP: 911-100-86-76, REGON: 931915546.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

2.
Twoje dane osobowe

Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński wykorzystuje następujące dane o Tobie:

 1. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
 2. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dane zbierane automatycznie przez firmę Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3.
Twój administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński.

 

4.
Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych:

 

 1. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Agencją Reklamową Reflex Plus Jerzy Burzyński (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 2. realizacja zawartej z Agencją Reklamową Reflex Plus Jerzy Burzyński umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Agencji Reklamowej Reflex Plus Jerzy Burzyński w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 4. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez Agencję Reklamową Reflex Plus Jerzy Burzyński (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrzne cele administracyjne Agencji Reklamowej Reflex Plus Jerzy Burzyński, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5.
Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań.

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

6.
Odbiorcy Twoich danych.

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

 1. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
 2. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:
  - podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;
  - podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia; teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych;
  - podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;
  - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 3. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7.
Czas przechowywania Twoich danych.


Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem
obsługi serwisowej.


8.
Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

9.
Twoje prawa.

Masz prawo:

 1. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);
 3. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);
 4. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);
 5. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
 6. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO), żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 7. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę Agencja Reklamowa Reflex Plus Jerzy Burzyński.


10.
Kontakt z nami:

W razie pytań skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Agencja Reklamowa

Jerzy Burzyński
56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 7A.
NIP: 911-100-86-76
www.reflexplus.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Plik do pobrania